Aniołowie Misji
niedziela, 12 maja 2013 16:53

 

Aniołowie Misji


„Aniołowie Misji” to próba długofalowej, przewidywalnej i strukturalnej pomocy misjonarzom archidiecezji katowickiej oraz wspólnotom, którym posługują. Całość projektu „Aniołowie Misji” mającego na celu pomoc misjonarzom archidiecezji katowickiej, tworzy 12 miniprojektów, za którymi stoją odpowiedzialni za nie konkretni misjonarze. Pomoc polega na wyborze jednego z projektów, otoczenie go swą modlitwą oraz wspierania comiesięczną, zadeklarowaną wpłatą przez okres 12 miesięcy.

Wpłaty w ramach projektu (najlepiej stałym zleceniem) można wpłacać na rachunek:

Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice

Getin Noble Bank SA nr rachunku 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010

Z dopiskiem w tytule wpłaty: darowizna na cele statutowe Kościoła AM n (n – oznacza numer wybranego projektu).

Istnieje możliwość rozliczenia darowizny w ramach przyszłorocznego zeznania podatkowego.

Uczestnicy projektu będą otrzymywać korespondencję informującą o postępach w realizacji danego przedsięwzięcia.

Oto lista projektów wraz z przypisanym numerem księgowania wpływów (według folderu):

1. Pomoc dla katechistów (zakup Pism Świętych i katechizmów) w Masansa (Zambia) AM 1

(ks. Zenon Bonecki)

2. Wsparcie organizacji rekolekcji dla Służby Liturgicznej w Mołdawii AM 2

(ks. Krzysztof Płonka)

3. Wspomożenie rekolekcji Domowego Kościoła w Kazachstanie AM 3

(ks. Rafał Lar)

4. Budowa kościoła w Szczucińsku (Kazachstan) AM 4

(ks. Rafał Lar)

5. Wyposażenie kaplic w Zambii AM 5

(ks. Zenon Bonecki, ks. Piotr Kołcz)

6. Urządzenie kościoła w Ungheni (Mołdawia) AM 6

(ks. Krzysztof Płonka)

7. Intencje mszalne dla śląskich misjonarzy AM 7

(wszyscy kapłani fideidoniści)

8. Szkoła w Cachi Cachi (Peru) AM 8

(Magdalena Tlatlik)

9. Szkoła w Jisse (Peru) AM 9

(Magdalena Tlatlik)

10. Warsztaty krawieckie w Nabwalya (Zambia) AM 10

(ks. Waldemar Potrapeluk)

11. Warsztaty murarskie w Nabwalya (Zambia) AM 11

(ks. Waldemar Potrapeluk)

12. Stypendia dla studentów w Peru AM 12

(Magdalena Tlatlik)